Информационно обслужване

CCNA Security

Сертифициран от Cisco специалист по сигурност

Курсът CCNA Security помага на студентите да развият умения, нужни за постигане на успех в ИТ специалности, както и за подготовка за сертификацията CCNA Security. Той предоставя богато на теория и практика въведение в мрежовата сигурност в логическа последователност от гледна точка на технологиите. Курсът се състои от един модул и след завършването му студентът може да се яви на сертификационен изпит. За да се яви на сертификационен изпит е нужно преди това кандидатът да се сертифицира успешно по CCNA.