Информационно обслужване

ПРОГРАМА по руски език ниво A1

общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва:

да знае:

да може:

при слушане да разбира познати думи и често употребявани изрази, свързани с личността и семейството;

да чете прости изречения в плакати, каталози;

да общува чрез прости въпроси и кратки отговори по познати теми, да може да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава;

да напише кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка), да попълни личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр).