Информационно обслужване

Електронни услуги за гражданите и бизнеса

След завършване на обучението, обучаваният ще може да:

Спазва принципите на електронно управление и да осигурява сигурност на информацията и защита от неоторизиран достъп.

Да предоставя административни услуги по електронен път: