Информационно обслужване

OpenOffice Calc за напреднали

Организация на данните

Сортиране и филтриране на данни

Базови функции

Логически функции и функции за търсене

Обобщена таблица (PivotTable)

Оформяне на данните за отпечатване