Информационно обслужване

Възползвайте се от възможността да се обучавате срещу ваучери в “Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване" АД е одобрен доставчик на обучение срещу ваучери по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Защо да изберете Информационно обслужване за Ваш доставчик на обучение?

• Преподавателите ни са висококвалифицирани специалисти в съответната област със сериозен теоретичен и практически опит.
• Учебните зали, в които се провеждат обученията, са оборудвани със съвременна техника и с осигурени работни места по теория и практика за всеки обучаем.
• Предоставяме компетентна методическа помощ.
• След успешно полагане на държавни изпити по теория и практика на професията получавате Свидетелство за професионална квалификация, подпечатано с печат с държавен герб -
особено право и привилегия на Информационно обслужване.
• Предлаганите от нас обучения се провеждат на територията на цялата страна - във всички областни градове.
• От началото на програмата през 2009 г. до сега успешно сме обучили над 2280 човека. 


Програма "Ваучери за заети лица"

Обученията по тази програма са предназначени за работещи на трудов договор. Съобразно изискванията, Ви предлагаме присъствено обучение - вечерни и съботно-неделни курсове. 


За да се включите в програмата е необходимо:

• Да сте наети на трудов договор в предприятия извън държавната администрация.
• Да имате средна или по-ниска образователна степен (без ограничение във възрастта).
• Ако сте с висше образование, изискването е да сте над 54-годишна възраст (навършени 55 години).
• Да подадете лично Заявление в бюрото по труда (Заявлението може да изтеглите от интернет страницата на Агенция по заетостта) или онлайн през сайта на Агенция по заетостта в работни дни между 8:30 и 17:00 ч. Към Заявлението следва да приложите:
- копие/я на документ/и от последно завършено образование с приложение/я към него, заверени с текст "Вярно с оригинала" и подпис;
- копия на документи от завършени други курсове и квалификации, заверени с текст "Вярно с оригинала" и подпис.
• Да получите лично от бюрото по труда ваучер и да го предоставите на избрания вече доставчик на обучение.
• Да заплатите 50% от стойността на обучението, като цените на видовете обучения са строго регламентирани.

Моля обърнете внимание, че имате право да подате две заявления за две обучения:
• Ключова компетентност - чужд език или дигитална компетентност и
• Професионално обучение.

Ако сте ползвали ваучер в предходен период, имате право да кандидатствате отново, но за други обучения.


Ние Ви предлагаме:

Обучение по ключова компетентност:

Чуждоезиково обучение:

Три нива на обучение - 300 уч. часа - 700,00 лв.,
Вие заплащате 350,00 лв. 

Дигитална компетентност:

45 уч. часа - 250,00 лв:
Вие заплащате 125,00 лв.


Обучение по професия: виж

За професия с първа степен на професионална квалификация - 300 уч. часа - 600,00 лв.
Вие заплащате: 300,00 лв.

За професия с втора степен на професионална квалификация - 660 уч. часа - 1200,00 лв.
Вие заплащате: 600,00 лв.

За професия с трета степен на професионална квалификация - 960 уч. часа - 1800,00 лв.
Вие заплащате: 900,00 лв.

За част от професия по втора степен на професионална квалификация - 300 уч. часа - 600,00 лв
Вие заплащате: 300,00 лв. 

За част от професия по трета степен на професионална квалификация - 600 уч. часа - 1125,00 лв
Вие заплащате: 562,50 лв. 

Свържете с нас в съответния областен град за безплатна консултация.