Информационно обслужване

Руски

начинаещи (А1-B1)

  • Срок на обучението: 51 дни
  • Общ брой часове: 300 часа
  • Брой часове по теория: 139 часа
  • Брой часове по практика: 161 часа
  • Изпитен тест: 6 часа
  • Форма на обучение: дневна /съботно-неделна/ вечерна/ дистанционна

 

Обучението започва с входящ тест и завършва с изходящ тест /междинен изпит/.

A1

ПРОГРАМА по руски език ниво A1 общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва: да знае: да разпознава руската реч; основни граматически правила; основни лексикални правила; основни морфологични правила; основни синтактични правила; основни пунктуационни правила; характе

A2

ПРОГРАМА по руски език ниво A2 общ брой часове: 100     След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира най-често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, покупки, обкръжение и работа,

B1

ПРОГРАМА по руски език ниво B1 общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището,