Информационно обслужване

От 15.10.2012 г. започва приемът на документи по схема „Аз мога повече” в Бюрата по труда в цялата страна.

Схемата е за работещи на пълен работен ден на постоянен трудов договор. Необходимо е да представите в Бюро по труда по местоживеене или месторабота:
- Ккопие на документ от завършено средно образование (задължително), собственоръчно заверено с текст „Вярно с оригинала" и подпис;
- Ккопие на документ от завършено висше образование (ако имате), собственоръчно заверено с текст „Вярно с оригинала" и подпис;
- Ккопие на лична карта, собственоръчно заверено с текст „Вярно с оригинала" и подпис;
- Заявление и Декларация, които може да изтеглите от тук .
За предлаганите от нас безплатни обучения с ваучери , може да получите информация на телефоните ни във всеки областен град.