Информационно обслужване

Обучение по ADOBE PHOTOSHOP в София

Началната дата на обуението е 23.02.2013 г. Продължителност 48 уч. часа. Занятията са съботни - 7 съботи и приключват с изпит, след който получавате документ на Министрество на образованието, младежта и науката.

В курса можете да се вкючите и ако сте одобрени по програма „Аз мога повече" на Агенция по заетостта.