Информационно обслужване

Одобрено е проектното предложение на „Информационно обслужване” АД

Проектното предложение на „Информационно обслужване" АД за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда" е одобрено за изпълнение. Одобрените кандидати са официално публикувани на страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Проектното предложение е за обучение на безработни лица в седем града на страната.