Информационно обслужване

От 23.04.2013 г. обучение по професия „Програмист” в София

Поради очаквани промени от Агенция по заетостта, отнасящи се до дистанционната и смесената форми на обучение по схема „Аз мога повече", обучението по професия „Програмист", специалност „Програмно осигуряване" в София ще започне на 23.04.2013 г. Курсът е в смесена форма с присъствени дни вторник и четвъртък от 18:15 ч. Може да се включите в групата с ваучер по схема „Аз мога повече" или на свободно плащане.