Информационно обслужване

На 27.04.2013 г. започва обучение по професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”

Професионалното обучение е с място на провеждане: София, ул. „Лъчезар Станчев" № 13. Курсът е с продължителност 972 уч. часа. Част от часовете по някои дисциплини преминават дистанционно. Учебният материал е предоставен от различни преподаватели, специалисти в отделните модули. Групите са до 10 човека. Може да се включите с ваучер по схема „Аз мога повече" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" или на свободно плащане.