Информационно обслужване

Обучение по професия „Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“ в София

На 17.09.2014 г. в учебния ни център в София започва обучение по професия „Програмист", специалност „Програмно осигуряване". Обучението е в рамките на 660 учебни часа за придобиване на втора степен на професионална квалификация и ще се проведе в смесена форма - присъствена и дистанционна. Присъствените часове са в извън работно време.

Изучавани модули:

Programing Basics

HTML, CSS, JavaScript

Relational Databases

Архитектура на съвременните компютърни системи. Операционни системи

Визуално програмиране. Приложения Delphi/Lazarus

Може да се включите в обучението и ако сте с ваучер от бюрото по труда по схема „Аз мога повече".

Очакваме ви за записвания и допълнителна информация на нашите телефони или в учебния ни център.