Информационно обслужване

Обучения по ОП РЧР Схема „Аз мога повече“ – професия „Монтьор на компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“

На 17.09.2014 г. в София започва обучение по професия „Монтьор на компютърни системи", специалност „Компютърни мрежи" - II-ра степен на професионална квалификация, 660 уч. часа. След успешното полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, получавате Свидетелство за професионална квалификация.

Курсът е в смесена форма - присъствена и дистанционна. Присъствените часове са два пъти в седмицата от 18:30 ч. и в събота от 9:30 до 16:00.

Място на провеждане: София, ул. „Лъчезар Станчев" № 13.

Ако сте одобрени от Бюро по труда за обучение срещу ваучер, заповядайте при нас, за да попълним уведомлението Ви. Може да се включите и на свободно плащане (възможност за плащане на вноски).