Информационно обслужване

Обучение по Компютърни мрежи във Варна от 31.10.2017 г.

Професионално обучение по професия „Монтьор на компютърни системи", специалност „Компютърни мрежи" започва от 31.10.2017 г. в учебния център на Информационно обслужване в гр. Варна.

 

Обучението е предназначено за лица, навършили 16 години, които желаят да придобият професионални знания и умения в областта на компютърните мрежи и мрежовата сигурност. Не се изискват предварителни познания по изучаваните модули. Включени са часове по езикова подготовка - английски език и компютърна грамотност.

Продължителност - 660 уч. часа

Време на провеждане - вечерни часове през делничните дни и дневно обучение в събота или неделя.

Начин на завършване на курса - държавни изпити по теория и практика на професията.

Сертифициране - Свидетелство за професионална квалификация с печат с държавен герб за придобиване на втора квалификационна степен.

Място на провеждане: гр. Варна, бул. "Сливница" №191

В курса може да се включите чрез ваучер от бюрото по труда или на свободно плащане.

Очакваме ви:

[email protected]; [email protected]

тел.: 052/599 690; 0887/ 876191; 02/ 9656 265