Информационно обслужване

Курс по професионална квалификация, специалност „Текстообработване“ в гр. Перник от 01.11.2017 г.

Професионално обучение по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване" започва от 01.11.2017 г. в учебния център на Информационно обслужване в гр. Перник.

 

Курсът е предназначен за лица, навършили 16 години, които желаят да придобият професионални знания и умения в областта на най-разпространената операционна система Windows. Не се изискват предварителни познания. Включени са часове по мотивация и комуникативни умения, работа в екип, работа с текст - MS Word, работа с таблици - MS Excel, интернет и електронна поща, графични елементи.

Продължителност - 300 уч. часа  - от 01.11.2017 г. до 02.03.2018 г.

Време на провеждане - вечерни часове през делничните дни и дневно съботно обучение.

Начин на завършване на курса - държавни изпити по теория и практика на професията.

Сертифициране - Свидетелство за професионална квалификация с печат с държавен герб за придобиване на първа квалификационна степен.

Място на провеждане: гр. Перник, ул. „Отец Паисий" №2

В курса може да се включите чрез ваучер от бюрото по труда или на свободно плащане.

Очакваме ви:

[email protected]; [email protected]

тел.: 076/ 60 47 74; 02/ 9656 265