Информационно обслужване

Информационно обслужване с шест нови програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информационно обслужване продължава да разширява дейността си за обучения на специалисти от различни сфери на обществената дейност.

От месец февруари 2018 г. със Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-168 от 02.02.2018 г. „Информационно обслужване" АД е включено в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с шест свои програми за обучение:

 

Работа с MS Excel

16 уч. часа

1 квалификационен кредит

Презентационни умения с MS PowerPoint

16 уч. часа

1 квалификационен кредит

Текстообработващи програми и работа с интернет

32 уч. часа

2 квалификационни кредита

Електронни услуги за гражданите и бизнеса

16 уч. часа

1 квалификационен кредит

Облачни технологии в образованието

16 уч. часа

1 квалификационен кредит

Използване на информационно-комуникационните технологии в организацията на обучаване и оценяване в училище, сътрудничество с бизнеса и връзки с родителите

16 уч. часа

1 квалификационен кредит

 

Предоставяме възможност на педагогическите специалисти да се включат в обучение в удобен за тях град, да получат необходимите им знания и умения и да приключат курса с удостоверение с присъдени кредити.

 

Повече за програмите, предлагани от Информационно обслужване, може да научите в регистъра на Министерството на образованието и науката: http://iropk.mon.bg/public/search

 

На разположение на курсистите:

Очакваме Ви в: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Хасково.

Може да заявите участието си: