Информационно обслужване

Текстообработване в гр. Перник от октомври, 2019 г.

Професионално обучение по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване" започва в учебния ни център в гр. Перник от октомври, 2019 г.
Място на провеждане: гр. Перник, ул. "Отец Паисий" №2
Продължителност: 300 уч. часа
Курсът е изцяло присъствен, часовете са в извънработно време, графикът се изготвя според желанията и възможностите на курсистите.
Обучението завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация.
Успешното дипломиране се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, образец на МОН, заверено с печат с държавен герб на Центъра за професионално обучение към Информационно обслужване.
Курсът Ви дава възможност да усвоите знания и умения за:
•Работа с английски език с необходимата за професията лексика и граматика;
•MS Word;
•MS Excel;
•Бази данни;
•Графични елементи;
•MS PowerPoint - изготвяне на презентации и овладяване на техниките за презентиране;
•Интернет и електронна поща. Може да се включите в обучението с ваучер от Бюрото по труда или на свободно плащане.

За записване:
Тел.: 076 60 47 74; +359 888 160 155; 02 9656 297
Email: [email protected]; [email protected]