Информационно обслужване

Компютърна грамотност за начинаещи в гр. Перник

На 06.11.2019 г. започва курс по дигитална компетентност - Компютърна грамотност за начинаещи.

Продължителност: 45 уч. часа, в периода 06 - 20.11.2019 г.

Време на провеждане - дневен курс.

Място на провеждане - гр. Перник, ул. „Отец Паисий" №2, ет.3.

Курсът е изцяло присъствен и е организиран под формата на лекционна част и практически упражнения.

Начин на завършване на курса - полагане на тест по теория и практика.

Сертифициране - Сертификат на Центъра за професионално обучение към Информационно обслужване, гр. Перник.

Учебната програма е предназначена за хора без познания или със слаби познания за работа с компютър, застъпени са часове по MS Word, интернет и електронна поща.

В обучението може да се включите с ваучер от Бюрото по труда или на свободно плащане.

За повече информация и записване:

[email protected]; [email protected]

тел.: 076/60 47 74; 02/ 9656 297