Информационно обслужване

Новини от юни 2014 г.

Обучение по професия „Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“ в София

/

На 17.09.2014 г. в учебния ни център в София започва обучение по професия „Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“. Обучението е в рамките на 660 учебни часа за придобиване на втора степен на професионална квалификация и ще се проведе в смесена форма – присъствена и дистанционна. Присъствените часове са в извън работно време.