Информационно обслужване

Нов курс CCNA юни 2021!!! Започна записването за вечерно обучение по CCNAv7.0. в гр. София от началото на м. юни 2021 година

Започна записването за вечерно обучение по CCNAv7.0. в гр. София от началото на м. юни 2021 година

Информация за курса:

Курсът CCNA v.7.0 се състои от 210 учебни часа, разпределени в 3 (три) семестъра. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Трите курса, за обучение за CCNA v.7.0:

За предстоящия курс CCNA I - Introduction to Networks:

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи. Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите. В края на курса, студентите могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

Начална дата: около 01.06.2021 г.

Форма на обучение: вечерна

Време на провеждане на занятията: вторник - сряда от 18:15 ч.

Продължителност на курса: 70 уч. часа - около 2 месеца на семестър.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев" №11 (в близост до метростанция „Г. М. Димитров" и КАТ).

Обученията се провеждат в оборудвани с изискванията на CISCO учебни зали, според правилата за здравна безопасност.

Курсът се води на български език и не се изискват предварителни познания - програмата предоставя възможност за навлизане и професионално усъвършенстване в света на мрежите.

На разположение на курсистите:

При висок резултат на междинните изпити получавате от CISCO ваучер за отстъпка за явяване на изпит за международен сертификат.

Очакваме Ви!

Може да заявите участието си: