Информационно обслужване

Курс CCNA Ноември 2022!!! Започна записването за вечерно (онлайн) обучение по CCNAv7.0. в гр. София от началото на м. Ноември 2022 година

Започна записването за вечерно (онлайн) обучение по CCNAv7.0. в гр. София от началото на м.Ноември 2022 година

Информация за курса:

Пълният курс CCNA по версия 7 на CISCO се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. CCNA обучението е разпределено в 3 модула от по 70 часа. След всеки успешно преминат модул се получава междинен сертификат. След края на последния модул курсистите държат тест върху целия материал и ако го защитят успешно, могат да се явят на изпит за международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 70%, получава ваучер от CISCO с отстъпка от цената за явяването на изпита за международния сертификат.

 

Трите курса, за обучение за CCNA v.7.0 са:

 

За предстоящия курс CCNA I - Introduction to Networks:

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи. Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите. В края на курса, студентите могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

Програмата подготвя курсистите за придобиване на признати от бизнеса сертификати.

 

Начална дата: м. Ноемвери 2022 г. (при формиране на група)

Форма на обучение: вечерна (онлайн)

Време на провеждане на занятията: Вторник - сряда от 18:30 ч.

Продължителност на курса: 70 уч. часа - около 2 месеца на семестър.

 

Място и начин на провеждане:

1.           Онлайн обучение под ръководството на инструктори с практически занятия. Необходимо е владеенето на английски език на ниво четене с разбиране, защото учебният материал и тестовете са на английски език в платформата на Сиско.

Курсът се води на български език и не се изискват предварителни познания - програмата предоставя възможност за навлизане и професионално усъвършенстване в света на мрежите. Сиско поддържа глобална Интернет страница. Курсистите влизат с парола след сформиране на клас в Сиско платформата.

2.           Присъствено: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев" №11 (в близост до метростанция „Г. М. Димитров" и КАТ).

-              Обученията се провеждат в оборудвани с изискванията на CISCO учебни зали, според правилата за здравна безопасност.

 

След завършване на курса Introduction to Networks обучаемите ще могат да изпълняват следните задачи:

Предварителни знания и умения: не се изискват.

 

 Курс CCNA II - Switching, Routing and Wireless Essentials

Tози курс се фокусира върху технологиите за комутиране и рутиране, които поддържат малки и средни бизнес мрежи, включително безжични локални мрежи (WLAN) и концепции за сигурност.

Ще се научите да конфигурирате мрежа и да отстранявате неизправности, ще идентифицирате и намалите заплахите за сигурността на LAN, както и да конфигурирате и защитите основна WLAN.

 

 

 

Курс CCNA III - Enterprise Networking, Security and Automation

Курсът обхваща технологии за широкообхватна мрежа (WAN) и механизми за качество на обслужване (QoS), използвани за сигурен отдалечен достъп, заедно с въвеждането на дефинирани в софтуер концепции за мрежи, виртуализация и автоматизация, които поддържат цифровизацията на мрежите.

 

На разположение на курсистите при присъствено обучение:

 

Заплащане: При сформиране на група имаме ангажимента да Ви се обадим и да уточним цена, начин на плащане, както и издаването на нужната Ви фактура.

 

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за интереса!