Информационно обслужване

Предлаганите от нас обучения с по-голяма продължителност са насочени към повишаване на квалификацията на курсистите и са в различни професионални направления.

„Информационно обслужване" АД със своя Център за професионално обучение предоставя възможност за обучение в 12 специалности, за които не се изисква предварителна подготовка. 

В нашия учебен център успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията / специалността имат привилегията да получат Свидетелство за професионална квалификация, подпечатано с печат с държавен герб.


Сиско академията е за хора, които са решили да станат мрежови професионалисти и се стремят към кариера в областта на комуникациите.

Като одобрен доставчик на обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", предоставяме безплатни професионални обучения, включващи и обучение в компютърни мрежи, и обучения по ключови компетентности.