Информационно обслужване

Новини за 2013 г.

Информационно обслужване АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян

/

Като бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, съгласно сключен договор с Агенция по заетостта, „Информационно обслужване” АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда” по Оперативна програма „Ра

Он-лайн курс по Linux

/

На 26.11.2013 г. в гр. Силистра започва он-лайн курс по Linux, първо ниво - 80 часа, цена 240 лв. За повече информация и записване: 086/ 82 35 11; 0886102073; [email protected]

„Информационно обслужване“ стартира проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда“

/

На 16 юли беше даден официалния старт на проекта „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, по който Информационно обслужване е бенефициент. Проектът е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Информационно обслужване стартира курсове по компютърно обучение за 150 безработни

/

„Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проведена информационна среща по проект „Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех"

/

На 28 март 2013 г. Информационно обслужване" АД, бенефициент по договор № ESF -2116-03-13002 с Агенция по заетостта, проведе информационна среща за представяне на проект BG051PO001-2.1.16-0082 „Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех", схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3".