Информационно обслужване

Новини от ноември 2013 г.

Информационно обслужване АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян

/

Като бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, съгласно сключен договор с Агенция по заетостта, „Информационно обслужване” АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда” по Оперативна програма „Ра

Он-лайн курс по Linux

/

На 26.11.2013 г. в гр. Силистра започва он-лайн курс по Linux, първо ниво - 80 часа, цена 240 лв. За повече информация и записване: 086/ 82 35 11; 0886102073; [email protected]