Информационно обслужване

История

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към "Информационно обслужване" АД

Започва дейността си в началото на 2000 г. През октомври 2001 г. получава Лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет с №200011004/12.10.2001г. Това е първият лицензиран център за обучение в сферата на информационните технологии.

Лицензът дава право за провеждане на курсове за професионално обучение по:

Лицензът е разширен и допълнен през октомври 2004 г. с Лицензия №200011004/ 13.10.2004 г.

През март 2012 г. ЦПО към ИО АД разширява Лицензията си с нови специалности.

От своето създаване Центърът не е прекъсвал дейността си в София и страната както за корпоративни, така и за частни клиенти.

CISCO академия

На 18.10.2001 г. „Информационно обслужване" АД открива CISCO академии за обучение на мрежови специалисти. Програмата CISCO Networking Academy е предназначена за хора без предварителни познания и умения за изграждане и поддържане на мрежи.

Информационно обслужване предоставя възможност за включване в програмата CISCO Networking Academy. Предлага се обучение по CCNA Routing and Switching и CCNA Security. С нея курсистите могат да станат сертифициран от CISCO сътрудник за работа с мрежи и да получат международно признати сертификати.

VUE тестов център

За удобство на нашите клиенти към ИО АД в София и Варна от 2010 г. функционира и оторизиран тестов център към Pearson VUE.

ЦПО разполага с:

Учебният процес е съобразен с международните стандарти за управление на качеството, информационната сигурност и услуги: БДС EN ISO 9001:2008, БДС ISO/IEC 27001:2014 и БДС ISO/IEC 20000-1:2012.

CISCO CertificateCISCO license