Информационно обслужване

Лицензия

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към "Информационно обслужване" АД започва дейността си в началото на 2000 г.

Лиценз 2 Лиценз 1 Лиценз 2012

На 03.10.2001 г. получава Лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет. Това е първият лицензиран център за обучение в сферата на информационните технологии.