Информационно обслужване

MS Access

След завършване на обучението, обучаваният ще може да:

Да може да стартира MS Access, да създава организация на работното пространство; да създава бази данни. Да може да въвежда и коригира данни в таблиците и да работи с информацията, съобразно необходимостта от нея; да използува заявки за филтриране и комбиниране на информация; да създава форми и страници за достъп до данните; да генерира отчети и да представя информацията в различен вид, за да се привлече вниманието към определени данни, които са важни за хората, работещи с информацията. Да осъществява връзка с други многопотребителски бази данни.