Информационно обслужване

Офис приложения

MS Word

Общ брой часове: 20 уч. часа Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна Организационна форма: квалификационен курс След завършване на обучението обучаваният ще може: - Да работи в среда на Windows. - Да работи в среда на MS Word.

MS Excel

MS Excel   MS Excel - ниво начинаещи   Общ брой часове: 20 уч. часа Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна Организационна форма: квалификационен курс   След завършване на обучението обучаваният ще може: - Да работи в среда на Windows. - Да работи в среда на MS Excel.

MS PowerPoint

MS PowerPoint Общ брой часове: 45 уч. часа Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна / присъствена-дистанционна Организационна форма: квалификационен курс   След завършване на обучението, обучаваният ще може да: Да може да стартира PowerPoint,

MS Access

MS Access Общ брой часове: 45 уч. часа Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна / присъствена-дистанционна Организационна форма: квалификационен курс   След завършване на обучението, обучаваният ще може да: Да може да стартира MS Access,