Информационно обслужване

Английски

Английски език - начинаещи (А1-B1)

 • Срок на обучението: 51 дни
 • Общ брой часове: 300 часа
 • Брой часове по теория: 139 часа
 • Брой часове по практика: 161 часа
 • Изпитен тест: 6 часа
 • Форма на обучение: дневна /съботно-неделна/ вечерна/ дистанционна

Обучението започва с входящ тест и завършва с изходящ тест /междинен изпит/.

 

Английски език - Напреднали (B2-C2)

 

 • Срок на обучението: 51 дни
 • Общ брой часове: 300 часа
 • Брой часове по теория: 139 часа
 • Брой часове по практика: 161 часа
 • Изпитен тест: 6 часа
 • Форма на обучение: дневна /съботно-неделна/ вечерна/ дистанционна

 

 

Обучението започва с входящ тест и завършва с изходящ тест /междинен изпит/.

Ниво A1

A1 ELEMENTARY общ брой часове: 100 След завършване на обучението обучаваният трябва: да знае: да разпознава английска реч; основни граматически правила; основни лексикални правила; основни морфологични правила; основни синтактични правила; основни пунктуационни правила; характерни особености при ком

Ниво A2

A2 PRE-INTERMEDIATE общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, покупки, обкръжение и работа,

Ниво B1

INTERMEDIATE общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане може да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време,

Ниво B2

B2 UPPER-INTERMEDIATE общ брой часове: 100 След завършване на обучението обучаваният трябва:   да знае: · да разпознава английска реч; · основни граматически правила; · основни лексикални правила; · основни морфологични правила; · основни синтактични правила; · основни пунктуационни правила; ·

Ниво C1

C1 ADVANCE общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира дълга реч,

Ниво C2

C2 PROFICIENCY - общ брой часове: 100 След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие,