Информационно обслужване

Програмиране

При проявен интерес за курсове по програмиране, моля да се свържете с нас в централния ни офис в София на тел.: 02 9656 265; 02 9656 297.

JAVA

Програмиране на Java Изискват се първоначални познания за работа с компютър. • Общ брой часове: 45 уч.

C++

Програмиране на C/C++ Изискват се първоначални познания за работа с компютър • Общ брой часове: 45 уч.

MySQL

MySQL за начинаещи Курсът е подходящ за хора с базови познания в сферата на информатиката, които желаят да разширят своите познания в областта на базите данни. • Общ брой часове: 45 уч.

Objective-C

Въведение в Objective-C Курсът е подходящ за хора с базови познания в областта на информатиката, които желаят да разширят своите познания в областта на обектно ориентираните програмни езици, какъвто е Objective-C. • Общ брой часове: 45 уч.