Информационно обслужване

Езикови курсове

Ниво A1

A1 ELEMENTARY общ брой часове: 100 След завършване на обучението обучаваният трябва: да знае: да разпознава английска реч; основни граматически правила; основни лексикални правила; основни морфологични правила; основни синтактични правила; основни пунктуационни правила; характерни особености при ком

Категория: Английски

Ниво A2

A2 PRE-INTERMEDIATE общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, покупки, обкръжение и работа,

Категория: Английски

Ниво B1

INTERMEDIATE общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане може да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време,

Категория: Английски

Ниво B2

B2 UPPER-INTERMEDIATE общ брой часове: 100 След завършване на обучението обучаваният трябва:   да знае: · да разпознава английска реч; · основни граматически правила; · основни лексикални правила; · основни морфологични правила; · основни синтактични правила; · основни пунктуационни правила; ·

Категория: Английски

Ниво C1

C1 ADVANCE общ брой часове: 100   След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира дълга реч,

Категория: Английски

Ниво C2

C2 PROFICIENCY - общ брой часове: 100 След завършване на обучението обучаваният трябва да може: при слушане да разбира без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие,

Категория: Английски