Информационно обслужване

Компютърна грамотност

Компютърна грамотност – ниво начинаещи

Компютърна грамотност - ниво начинаещи Office Общ брой часове: 45 уч. часа Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна Организационна форма: квалификационен курс   След завършване на обучението, обучаваният ще може: Да работи в среда на Windows,

Компютърна грамотност – ниво напреднали

Компютърна грамотност - ниво напреднал Office Общ брой часове: 45 уч. часа Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна/ дистанционна Организационна форма: квалификационен курс След завършване на обучението, обучаваният ще може да:   - Да работи в среда на Windows.