Информационно обслужване

IT курсове

Центърът за професионално обучение към „Информационно обслужване" АД предлага специализирани IT курсове. На успешно завършилите и явили се на държавни изпити се издава Удостоверение за професионално обучение - образец на Министерство на образованието и науката. Удостоверението е Вашият документ за завършено обучение по част от професия Програмист, Графичен дизайнер или Оператор на компютър - в зависимост от избрания от Вас курс.