Информационно обслужване

Програмиране на C/C++

Изискват се първоначални познания за работа с компютър

• Общ брой часове: 45 уч. часа
• Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна
• Организационна форма: квалификационен курс

Успешно приключилите получават сертификат от Центъра за професионално обучение към Информационно обслужване.

След завършване на обучението обучаваният ще може:
- да работи със C/C++ в среда на Windows, Mac OS или Linux;
- да инсталира развойни инструменти и среди за работа със C/C++;
- да прави разлика между типове данни, указатели, структури и класове;
- да използва функции за сортиране и управление на структурата на данните;
- да превръща данни в различни типове;
- да създава диаграми на алгоритмите;
- да създава и поддържа програмен код, локални и глобални хранилища;
- да използва разширените възможности на C/C++ посредством вградените библиотеки;
- да работи с външни данни, да обединява и валидира данни;
- да създава отчети, да избира част от данните за справки;
- да осъществява тестови действия в C/C++.