Информационно обслужване

MySQL за начинаещи

Курсът е подходящ за хора с базови познания в сферата на информатиката, които желаят да разширят своите познания в областта на базите данни.
• Общ брой часове: 45 уч. часа
• Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна
• Организационна форма: квалификационен курс

Успешно приключилите получават сертификат от Центъра за професионално обучение към Информационно обслужване.

След завършване на обучението, обучаваният ще може:
Да работи с MySQL в среда на Windows или Linux; да инсталира MySQL; да прави разлика между бази данни, таблици, колони и записи; да използва функции за справи и управление на структурата в базата данни; да превръща данни в различни типове; да създава диаграми на базата; да създава и поддържа потребители, бази и таблици от данни; да използва разширените възможности на MySQL посредством агрегатните функции; да работи с външни данни, да обединява и валидира данни; да създава отчети, да избира част от данните за справки, да създава отчети; да осъществява административни действия в MySQL.