Информационно обслужване

Общ брой часове: 20 уч. часа
Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна
Организационна форма: квалификационен курс


След завършване на обучението обучаваният ще може:

- Да работи в среда на Windows.

- Да работи в среда на MS Word.


Microsoft Word - ниво напреднали

Общ брой часове: 20 уч. часа

Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна / дистанционна
Организационна форма: квалификационен курс

След завършване на обучението обучаваният ще може:

- Да работи в средата на MS Word.

За повече информация обърнете се към отдел ЦПО.