Информационно обслужване

A2 PRE-INTERMEDIATE

общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва да може: