Информационно обслужване

Въведение в Objective-C

Курсът е подходящ за хора с базови познания в областта на информатиката, които желаят да разширят своите познания в областта на обектно ориентираните програмни езици, какъвто е Objective-C.

• Общ брой часове: 45 уч. часа
• Форма на обучение: вечерна/ дневна / съботно-неделна
• Организационна форма: квалификационен курс

Успешно приключилите получават сертификат от Центъра за професионално обучение към Информационно обслужване.

В курса се разглеждат:
- основните принципи и правила за работа с Objective-C и възможностите на Objective-C;
- общите правила при моделиране на данни;
- особеностите на структурираната информация;
- вградените команди от езика Objective-C като if, switch, for, while;
- разширените възможности на колекциите за данни - масиви, множества, директории;
- опциите за въвеждане и извеждане на големи обеми от данни;
- особеностите на правата за достъп.