Информационно обслужване

Компютърна грамотност - ниво начинаещи Office

След завършване на обучението, обучаваният ще може:

Да работи в среда на Windows, да познава добре текстовите редактори Notepad и WordPad; да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи; да борави свободно с таблици, тяхното съдържание и форматиране на елементите им; да оформя свободно текстови документи с графични елементи - фирмено лого, снимки, графики, рекламни материали; да редактира, копира, мести и изтрива думи, пасажи или части от документ и таблица; да принтира документ,;да познава основните принципи за работа с текст.