Информационно обслужване

Компютърна грамотност - ниво напреднал Office

След завършване на обучението, обучаваният ще може да:

- Да работи в среда на Windows.

Да познава добре текстовите редактори Notepad и Wordpad и текстообработващата програма MS Word; да може да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи.

- Да работи в средата на MS Excel.

Да създава и подържа списъци от данни. Да извършва сортировка, да използва филтри. Да познава разширените възможности на Excel - вградените функции - COUNTIF, SUMIF, D- функция, VLOOKUP, HLOOKUP. Да работи с външни данни - трансформиратекстови файлове, форматира и подрежда. Да създава отчети. Да работи с опциите за печат и да селектира област за печат. Да създава заглавни редове - Header и Footer..

- Да работи в средата на MS PowerPoint.

Да стартира PowerPoint, да създава организация на работното пространство. Да създава презентация и да се придвижва в презентация. Да въвежда и коригира текст. Да пренарежда слайдове. Да показва слайдовете в изглед Slide Show. Да задава анимиране на обекти от слайд и др.

- Да работи с MS Outlook.

Да настройва електронната поща. Да получава и изпраща съобщения, обратен отговор и да препраща на друг адрес. Да работи с прикачени файлове. Да работи с програмите Eudora, Outlook и др.