Информационно обслужване

MS PowerPoint

След завършване на обучението, обучаваният ще може да:

Да може да стартира PowerPoint, да създава организация на работното пространство; да създава презентация и да се придвижва в презентация. Да може да въвежда и коригира текст. Да пренарежда слайдове. Да показва слайдовете в изглед Slide Show. Да работи с шаблони. Да променя вида на презентацията чрез модел; да Форматира текст съобразно модел. Да съхранява презентация като шаблон. Да може да създава слайд шоу и да се придвижва в изглед SLIDE SHOW. Да поставя ефекти за преход между слайдовете. Да задава Анимиране на обекти от слайд и др.