Информационно обслужване

Corel Draw

След завършване на обучението, обучаваният ще може:

Да създава векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения, да променя цвета и размера на обект, да смесва обекти и линии, да групира обекти, да ги подрежда в равнината и един спрямо друг; да борави с тримерни ефекти, да създава обекти от текст, да импортира текст; да създава комбинирани изображения и текст; да работи с графични и текстови обекти, да използва готови обекти от предишни проекти, да създава фирмено лого, да оптимизира изображенията.