Информационно обслужване

MS Excel

MS Excel - ниво начинаещи

След завършване на обучението обучаваният ще може:

- Да работи в среда на Windows.

- Да работи в среда на MS Excel.

Да прилага общите правила при въвеждането на данни в клетка - текст, числа, формули. Да работи в работни листи - Worksheets. Да използва вградени функции - SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, ROUND. Да прави разлика между относителен и абсолютен адрес. Да използва Go To. Да превръща формули в стойности. Да създава графики (диаграми). Да форматира елементите на графиката. Да редактира данните и елементите на графиката, да копира графиката, да я отпечатва

Да създава и подържа списъци от данни. Да извършва сортировка, да използва филтри. Да може да работи с външни данни.

Да създава отчети. Да работи с опциите за печат и да селектиране област за печат. Да създава заглавни редове - Header и Footer.

Microsoft Excel - ниво напреднали

След завършване на обучението обучаваният ще може:

- Да работи в средата на MS Excel.

Да прилагате общите правила при въвеждането на данни в клетка - текст, числа, формули. Да работи в работни листи - Worksheets. Да работи с няколко листа наведнъж. Да използва вградените функции - SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, ROUND. Да прави разлика между относителен и абсолютен адрес. Да използва Go To. Да превръщате формули в стойности. Да създава графики (диаграми). Да форматира елементите на графиката. Да редактира данните и елементите на графиката, да копира графиката, да я отпечатва.

Да създава и подържа списъци от данни. Да извършва сортировка, да използва филтри. Да познава разширените възможности на Excel - вградените функции - COUNTIF, SUMIF, D- функция, VLOOKUP, HLOOKUP. Да работи с външни данни - трансформиране на текстови файлове, форматиране и подреждане. Да вмъква изображения.

Да създава отчети. Да работи с опциите за печат и да селектира област за печат. Да създава заглавни редове - Header и Footer. Да осъществява комуникации в Excel.