Информационно обслужване

Професия "Графичен дизайнер", код по СППОО: 213070

Специалност "Графичен дизайн", код по СППОО: 2130701

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

†Adobe Illustrator;

†Adobe Photoshop;

†CorelDraw.

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.