Информационно обслужване

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код по СППОО: 345050

Специалност "Малък и среден бизнес", код по СППОО: 3450501

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.