Информационно обслужване

CISCO Academy

В България има 3 CISCO академии на Информационно обслужване - София, Варна и Добрич. Академията се е утвърдила като една от водещите в страната. Нашите курсити намират реализация в редица големи ИТ фирми и институции.

Обучението в Центъра и CISCO академиите включват:

 • CCNA Routing and Switching
 • Теоретична част - лекции, семинари, демонстрации

  Практически занятия с компютърна и мрежова техника

  Учебни пособия и материали

  CCNA - 3 модула, общо 210 уч. часа:

  Разглеждани теми, накратко:
  CCNA 1 - Introduction to Networks
  CCNA 2 - Switching, Routing, and Wireless Essentials
  CCNA 3 - Enterprise Networking, Security, and Automation

   

  Сертифициран от Cisco специалист по сигурност CCNA Security

  Курсът се състои от един модул и след завършването му студентът може да се яви на сертификационен изпит. За сертификационния изпит е необходимо преди това да се сертифицирате успешно по CCNA.

CCNA 7

CCNA 7   Пълният курс CCNA по новата версия 7 на CISCO се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката.

CCNA Security

CCNA Security   Сертифициран от Cisco специалист по сигурност Курсът CCNA Security помага на студентите да развият умения, нужни за постигане на успех в ИТ специалности, както и за подготовка за сертификацията CCNA Security.