Информационно обслужване

CISCO Academy

В България има 3 CISCO академии на Информационно обслужване - София, Варна и Добрич. Академията се е утвърдила като една от водещите в страната. Нашите курсити намират реализация в редица големи ИТ фирми и институции.

Обучението в Центъра и CISCO академиите включват:

 • CCNA Routing and Switching
 • Теоретична част - лекции, семинари, демонстрации

  Практически занятия с компютърна и мрежова техника

  Учебни пособия и материали

  CCNA - 3 модула, общо 210 уч. часа:

  Разглеждани теми, накратко:
  CCNA 1 - Introduction to Networks
  CCNA 2 - Switching, Routing, and Wireless Essentials
  CCNA 3 - Enterprise Networking, Security, and Automation

   

  Сертифициран от Cisco специалист по сигурност CCNA Security

  Курсът се състои от един модул и след завършването му студентът може да се яви на сертификационен изпит. За сертификационния изпит е необходимо преди това да се сертифицирате успешно по CCNA.

CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching   Пълният курс CCNA Routing and Switching се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката.

CCNA Security

CCNA Security   Сертифициран от Cisco специалист по сигурност Курсът CCNA Security помага на студентите да развият умения, нужни за постигане на успех в ИТ специалности, както и за подготовка за сертификацията CCNA Security.