Информационно обслужване

Професионално обучение

Центърът за професионално обучение към „Информационно обслужване" АД предлага обучение по 11 професии и 12 специалности към тях.

Предимството при обучението по професия е, че подпомага професионалната кариера и индивидуалното развитие.

Завършилите и успешно положили държавните изпити получават степен на професионална квалификация, удостоверена със Свидетелство - образец на Министерство на образованието и науката.

Професия "Графичен дизайнер"

Професия "Графичен дизайнер", код по СППОО: 213070 Специалност "Графичен дизайн", код по СППОО: 2130701   Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за: †Adobe Illustrator; †Adobe Photoshop; †CorelDraw.

Професия "Компютърен график"

Професия "Компютърен график", код по СППОО: 213060 Специалност "Компютърна графика", код по СППОО: 2130601   Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за: †Текстообработка - предпечат на издания,

Професия "Офис секретар"

Професия "Офис секретар", код по СППОО: 346020 Специалност "Административно обслужване", код по СППОО: 3460201   Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по: †Икономиката, организацията и управлението на фирмата; Функции,

Професия "Монтьор на компютърни системи"


Специалност Компютърна техника и технологии

Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060 Специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601   Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за: Технологичната последователност при асемблиране на компютърна система,

Професия "Оперативен счетоводител"

Професия "Оперативен счетоводител", код по СППОО: 344030 Специалност "Оперативно счетоводство", код по СППОО: 3440301 Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по: Информационна техника и технологии; Статистика; Пари, банки,