Информационно обслужване

Професия "Компютърен график", код по СППОО: 213060

Специалност "Компютърна графика", код по СППОО: 2130601

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

†Текстообработка - предпечат на издания, комбиниращи изображения и текст;

Графични елементи;

†Векторна и растерна графика; 

†Цветоотделки, смесване на обекти и линии;

†Тримерни ефекти;

PageMaker;

Quark Xpress;

†CorelDraw.

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.