Информационно обслужване


Информация за CCNA v.7

 

Пълният курс на CCNA v.7 на CISCO се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. CCNA обучението е разпределено в 3 модула от по 70 часа. След всеки успешно преминат модул се получава междинен сертификат. След края на последния модул курсистите държат тест върху целия материал и ако го защитят успешно, могат да се явят на изпит за международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 70%, получава ваучер от CISCO с отстъпка от цената за явяването на изпита за международния сертификат.

 

Трите курса по програма CCNA v.7.0 са:

·                Introduction to Networks;

·                Switching, Routing and Wireless Essentials;

·                Enterprise Networking, Security and Automation