Информационно обслужване

CCNA 7

Пълният курс CCNA по новата версия 7 на CISCO се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. CCNA обучението е разпределено в 3 модула от по 70 часа. След всеки успешно преминат модул се получава междинен сертификат. След края на последния модул курсистите се явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпита за международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 70%, получава ваучер от CISCO с отстъпка от цената за явяването на изпита за международния сертификат.

CCNA - 3 модула, общо 210 уч. часа:

Разглеждани теми, накратко:
CCNA 1 - Introduction to Networks
CCNA 2 - Switching, Routing and Wireless Essentials
CCNA 3 - Enterprise Networking, Security, and Automation