Информационно обслужване

CCNA Routing and Switching

Пълният курс CCNA Routing and Switching се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. CCNA обучението е разпределено в 3 модула от по 70 часа. След всеки успешно преминат модул се получава междинен сертификат. След края на последния модул курсистите се явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпита за международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 70%, получава ваучер от CISCO с отстъпка от цената за явяването на изпита за международния сертификат.

CCNA - 3 модула, общо 210 уч. часа:

Разглеждани теми, накратко:
CCNA 1 - Introduction to Networks
CCNA 2 - Switching, Routing and Wireless Essentials
CCNA 3 - Enterprise Networking, Security, and Automation