Информационно обслужване

Професия "Монтьор на компютърни системи"

Специалност Компютърна техника и технологии

Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060 Специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601   Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за: Технологичната последователност при асемблиране на компютърна система,