Информационно обслужване

Курс CCNA I - Introduction to Networks:

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи. Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите. В края на курса, студентите могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

Предварителни знания и умения: не се изискват.

 

 

ПРОГРАМА CCNA I

ТЕМИ

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Basic Switch and End Device Configuration

Chapter 3: Protocols and Models

Chapter 4: Physical Layer

Chapter 5: Number Systems

Chapter 6: Data Link Layer

Chapter 7: Ethernet Switching

Chapter 8: Network Layer

Chapter 9: Address Resolution

Chapter 10: Basic Router Configuration

Chapter 11: IPv4 Addressing

Chapter 12: IPv6 Addressing

Chapter 13: ICMP

Chapter 14: Transport Layer

Chapter 15: Application Layer

Chapter 16: Network Security Fundamentals

Chapter 17: Build a Small Network

Общо учебни часове за модул 1 – 70 уч. часа